Το biscotto.gr δημιουργήθηκε από την ομάδα του περιοδικού biscotto 2310 του μηνιαίου

life guide της Θεσσαλονίκης που διανέμεται δωρεάν σε περισσότερα από 600 σημεία.

Μέσα από τη δημιουργία του προκύπτει πλέον μια πλατφόρμα ενημέρωσης σχετικά με ό,τι

συμβαίνει στην πόλη σε επίπεδο ψυχαγωγίας, διασκέδασης πολιτιστικής δραστηριότητας,

επιλογών για τον προσωπικό χρόνο εντός ή εκτός σπιτιού.

FONT

COLORS

HEX: 18222C
R: 24 G:34 B:44

HEX: 1F2F3C
R: 31 G:47 B:60

HEX: 26B8EB
R: 38 G:184 B:235

HEX: 18222C
R: 250 G:211 B:12

LET'S WORK TOGETHER

Close

  project planner: step 1/5

  Let's kickstart your project!
  First, what's your name?


  project planner: step 2/5

  Your Email (required)


  planner: step 3/5

  Cool. How can we help you?

  Web design & developmentWebstore design & developmentBranding & identitySomething else?

  project planner: step 4/5

  Sounds great!
  Describe your project:

  project planner: step 5/5

  Thank you.
  What's your approximate budget?